Preview Mode Links will not work in preview mode

Fokuspodden


Apr 8, 2022

Förr genomfördes samhällsreformer med stor hänsyn till vilka praktiska effekter de skulle få. Men sedan nittiotalet tar politiker beslut på nya sätt. Den ideologiska visionen blev det viktiga, och konsekvensanalyserna saknas. I dag tampas Sverige med stora brister på områden som försvar, skola och integration.  Gäster: Carl Hamilton, författare till nyutkomna boken "De ofelbara", Lotta Gröning, riksdagskandidat L, Johan Hakelius politisk chefredaktör för Fokus. Programledare: Nina Solomin