Preview Mode Links will not work in preview mode

Fokuspodden


Apr 22, 2022

På kort tid har Sverige genomgått stora förändringar. Det skapar en saknad hos många svenskar, efter ett folkhem som inte längre finns. Är den känslan pinsam? Och varför vill Nationalmuseum dekonstruera Anders Zorns verk Midsommardans? Gäster: Katarina Barrling och Cecilia Garme aktuella med boken Saknad. På spaning efter landet inom oss, Johan Hakelius, politisk chefredaktör Fokus. Dessutom den sedvanliga inrikespolitiska spaningen – borde M och S gå ihop i en samlingsregering? Programledare: Nina Solomin.