Preview Mode Links will not work in preview mode

Fokuspodden


May 6, 2022

Vilka språkfel retar upp svenska folket allra mest? Vilket ord stör sig Sverigedemokrater på – och vilket ord får Johan Hakelius blodtrycksmätare att börja brumma? Vi pratar om varför ”Fokus” är ett problematiskt uttryck och om varför myndigheter bör undvika en ideologisering av språket. Ett alldeles för flamsigt och underhållande avsnitt om språk och politik. Dessutom en seriös spaning om Vänsterpartiets knepiga läge inför valet. Gäster: Anders Svensson, chefredaktör Språktidningen, Mats Holm, redaktör Fokus, Johan Hakelius, politisk chefredaktör Fokus. Programledare: Nina Solomin