Preview Mode Links will not work in preview mode

Fokuspodden


Feb 11, 2022

46 avlidna i 305 skjutningar förra året. Sprängningar. Barnfamiljer rånas i hemmet. Går spiralen att bryta? Ja, med rätt åtgärder. Det säger Paulina Brandberg, Årets svensk och åklagare samt Anders Burén, tidigare hög polischef.