Preview Mode Links will not work in preview mode

Fokuspodden

Jan 28, 2022

För Olof Palme var det självklart att invandringen till Sverige skulle vara restriktiv. Sedan hans dagar har migrationspolitiken gradvis blivit alltmer generös, med kulmen på 2010-talet. Samtidigt har opinionsundersökningar visat att denna politik inte haft folkligt stöd. Hur har debatten kring invandringsfrågan...


Jan 14, 2022

Är vi på väg in i ett paradigmskifte där hudfärg och representation blir viktigare än meriter? Och varför har TV 4 en språkskola där man undervisar tittarna om vilka ord de ska använda? Vi kikar närmare på den identitetspolitiska idévärld som fått allt starkare fäste på många områden i samhället....