Preview Mode Links will not work in preview mode

Fokuspodden

Sep 23, 2022

Vad är egentligen nationalism? Är den sund eller skadlig? Hur förhåller den sig till idén om nationalstaten? Och varför är det så svårt att prata om de här frågorna i Sverige?

Gäster: Mauricio Rojas, docent i ekonomisk historia, migrationspolitisk talesperson för Liberalerna och just återinvald i...


Sep 9, 2022

En frihetlig feminist-socialist och två vita medelålders män analyserar valrörelsen 2022: problemen, skamgreppen, klädstilarna, korvarna. Var Magdalena Anderssons uttalande om Somalitowns rasistiskt? Vad kännetecknar en valrörelse som addresserar gigantiska problem – som nästan alla partier varit med och...