Preview Mode Links will not work in preview mode

Fokuspodden


Dec 16, 2022

"En del tror på tomten och andra tror på Gud", sade en lärare när hon skulle förklara Joel Halldorfs kristna tro för klasskamraterna på 1980-talet. Länge var kristen tro något som krockade med det moderna projektet och som sågs med skepsis. Men håller detta på att ändras? På DN:s kultursida vittnar sekulära skribenter om att de bär kors eller längtar efter en tro. Samtidigt rensar svenska skolor ut Luciafirandets kristna inslag, och vid avslutningar debatteras om det är rätt att vara i kyrkan. Vad innebär att vi har en stor grupp muslimer i Sverige i dag - kommer kanske skiljelinjen i framtiden att gå mellan sekulära och religiösa snarare än mellan olika trossamfund och religioner? Gäster: Joel Halldorf, krönikör i Fokus och professor i kyrkohistoria, Annika Borg, kyrkoherde i Värmland och Johan Sundeen, idéhistoriker och katolik som skrivit boken "68-kyrkan", om marxismens marsch genom ett kristet ledarskikt. Programledare: Nina Solomin.