Preview Mode Links will not work in preview mode

Fokuspodden


Sep 7, 2023

Situationen i flera svenska skolor har blivit ohållbar. En minoritet av elever med normbrytande, antisocialt beteende får sabotera för den skötsamma majoriteten. I sin bok "Brottsplats: Skolan" beskriver Vesna Prekopic en skolvardag präglad av våld och hot och ett förolämpande språkbruk. Hon upplevde allt själv när hon tog uppdraget att vara rektor i en nystartad skola i ett utsatt område. Ett år senare hade hon förändrat sin uppfattning om mycket vad gäller skolan. Förutom Vesna Prekopic är också Magnus Henrekson gäst, nationalekonom vid IFN och ansvarig för den nya statliga utredningen om betygssystemet som startade i augusti. Medverkar gör också Johan Hakelius, politisk chefredaktör Fokus, som även avslutar med en politisk spaning där han analyserar de senaste opinionsundersökningarna. Programledare: Nina Solomin.