Preview Mode Links will not work in preview mode

Fokuspodden


Sep 22, 2023

Hösten startade med kulturbråk i Norrköping och med att Nationalmuseum hotade med att flytta från huvudstaden om de inte fick mer stöd. Kulturpolitik kan inte bli konkretare än så. Men få politikområden är så stagnerade som kulturens, oavsett regeringens politiska färg. Vi talar om hur kultur bäst finansieras för att bevara sitt oberoende och om vem den där föraktade kultureliten egentligen är. Gäster: Lars Anders Johansson aktuell med en nyutgåva av sin bok om Sveriges kulturpolitik sedan Gustav Vasas tid och Torbjörn Elensky, författare och skribent. Programledare: Nina Solomin.