Preview Mode Links will not work in preview mode

Fokuspodden


Sep 9, 2022

En frihetlig feminist-socialist och två vita medelålders män analyserar valrörelsen 2022: problemen, skamgreppen, klädstilarna, korvarna. Var Magdalena Anderssons uttalande om Somalitowns rasistiskt? Vad kännetecknar en valrörelse som addresserar gigantiska problem – som nästan alla partier varit med och skapat? Vi klämmer på alla ömma punkter. Dessutom: Vem vinner nästa val – 2026? Gäster: Anna-Klara Bratt, chefredaktör Fempers Nyheter, Erik Hörstadius, redaktör Fokus, Johan Hakelius, politisk chefredaktör Fokus. Programledare: Nina Solomin