Preview Mode Links will not work in preview mode

Fokuspodden


Mar 11, 2022

6 av 10 svenskar är beredda att aktivt försvara Sverige vid en utländsk invasion. Allra minst försvarsvilja har unga människor. Men alla svenskar mellan 16-70 tillhör enligt lag totalförsvaret. Föräldrar förväntas i en krigssituation lämna sina barn på dagis för att strida eller göra den uppgift som de fått. Är det ett realistiskt scenario, i vårt individualistiska land? Gäster: Arméchef Karl Engelbrektson, kolumnist Susanna Popova, pol chefred Fokus Johan Hakelius. Programledare: Nina Solomin.