Preview Mode Links will not work in preview mode

Fokuspodden


May 27, 2020

Nina van den Brink och Mats Holm läser vidare på Fjodor Dostojevskijs ”Anteckningar från källarhålet”. I detta tredje avsnitt är det de fem första kapitlen i romanens andra del som får oss att fundera Källarmannen får oss att tänka på klassåterträffar och en duellerande inställning till livet. Vi funderar också över vad som hänt med romanen när den nyöversatts och fått en ny titel: ”En underjordisk dagbok”.